ŞİMDİ ÜYE OL, 150 TL KARŞILIĞINDA LUNA PUAN KAZAN!
 • 0
 • 0,00 TL

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. TARAFLAR

 

  1. SATICI

Unvan : LUNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres : Girne Mah. Girne Cad. No: 117-121 Omega Deniz Plaza D.17 34852 Maltepe /İstanbul

Telefon :  0 216 415 73 27

E-Mail : destek@lunaikinciel.com

Vkn : 6090546858

Mersis : 0609-0546-8580-0001

 

  1. 1.2.ALICI

Adı/Soyadı/Unvan  :   ..........   

Adres                     :    .............

Telefon                  :     ...........

E-Mail                   :     .........

 

 1. TANIMLAR

 

SATICI                  :

ALICI’ya Ticari ve Mesleki Amaçlar Çerçevesinde Ürün Satışı Gerçekleştiren Tüzel Kişi

ALICI                    :

SATICI’nın www.lunaikinciel.com Adlı Web Sitesinden Ürün Satın Alan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

ÜRÜN                    :

ALICI’nın, SATICI’nın www.lunaikinciel.com Adlı Web Sitesinden Satın Aldığı Mal/Hizmet

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU                 :

 

 

ALICI’nın, SATICI’nın Satışa Sunduğu Ürünler Hakkında İlgili Mevzuat ve Yönetmelikler Çerçevesinde Bilgilendirildiği Form

KANUN                 :

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

YÖNETMELİK    :

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

SÖZLEŞME          :

SATICI ve ALICI Arasında Akdedilen Sözleşme

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İş bu “Ön Bilgilendirme Formu”nun konusu,  SATICI ve ALICI arasındaki mesafeli satış sözleşmesi uyarınca Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarıca bilgilendirilmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

 

  1. Sözleşme konusu ürün/hizmetin özellikleri SATICI’ya ait web sitesinde yer almaktadır.
  2. Satıcının sitesinde yer alan fiyatları satış fiyatları olup, SATICI’nın fiyatları değiştirme hakkı saklıdır.
  3. Ürün özellikleri ve fiyatı

              ...........

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. ALICI, www.lunaikinciel.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.
  2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  3. ALICI isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün/hizmetin teslim süresi 30 günlük süreyi aşabilir. Bu durumda ALICI’nın ürün /hizmetin 30 günlük süre içerisinde ürün /hizmet teslim edilmediği iddiası ile ürünü iade etme hakkı bulunmamaktadır.
  4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  7. Sözleşme konusu ürün /hizmetin teslimatına ilişkin ayrıca bir hüküm yoksa teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
  8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
  9. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
  10. ALICI, sözleşme konusu ürün /hizmeti değiştirmek istemesi halinde, yine ürün /hizmetin iadesine ilişkin masraflar ALICI’ya aittir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

  1. ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin kendisine tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak sözleşme konusu ürün /hizmeti iade edebilir.
  2. ALICI, cayma hakkını kullanmak için SATICI’ya fax ya da e-mail ile bildirimde bulunması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’nın gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iade edilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (On Dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
  3. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde,
   1. ALICI, 10 (On) gün içerisinde sözleşme konusu ürün/hizmeti SATICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile geri gönderir,
   2. ALICI, sözleşme konusu ürün /hizmeti SATICI’ya eksiksiz ve ambalajlı olarak iade etmekle mükelleftir,
   3. ALICI cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
  4. ALICI, cayma hakkını kullanması durumunda iade edeceğini ürün /hizmeti, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile göndermelidir. Ürün /hizmetin iadesine ilişkin masraflar ALICI’ya aittir.
  5. ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketinin bulunmaması halinde ALICI, ürün /hizmeti herhangi bir kargo şirketi ile gönderebilecektir. Bu durumda ürün /hizmetin uğrayacağı hasarlardan SATICI sorumlu olmayıp, yine iadeye ilişkin masraflar ALICI’ya aittir. Bu halde, sözleşme konusu ürün /hizmet üzerinden meydana gelecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.
  6. ALICI, cayma hakkını iş bu maddede belirtilen usul çerçevesinde kullanmadığı takdirde cayma hakkını kaybedecektir.
  7. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ile Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen ürün ve hizmetler cayma hakkı kapsamı dışındadır.

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 6. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR

 

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  2. ALICI, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
  3. ALICI tarafından SATICI’ya verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI’nın kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  4. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
  5. SATICI’nın web sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
  6. Kişisel Verilen Korunma İlişkin Detaylar SATICI’nın web sitesinde yer almakta olup, SATICI’nın web sitesi SLL Sertifika ile koruma altındadır. Kişisel verilere dışarıdan erişim güvenlik duvarı ile engellenmektedir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

  1. İş bu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen/edilecek nakdi değere kadar ALICI’nın Ürün veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.