ŞİMDİ ÜYE OL, 150 TL KARŞILIĞINDA LUNA PUAN KAZAN!
 • 0
 • 0,00 TL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan Sonra “SÖZLEŞME” Olarak Anılacaktır) aşağıda bilgileri yazılı SATICI ile ALICI arasında elektronik ortamda kurulacaktır. Sözleşmenin tarafları birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

 1. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
  1. 2.1.SATICI

Unvan : LUNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres : Girne Mah. Girne Cad. No: 117-121 Omega Deniz Plaza D.17 34852 Maltepe /İstanbul

Telefon :  0 216 415 73 27

E-Mail : destek@lunaikinciel.com

Vkn : 6090546858

Mersis : 0609-0546-8580-0001

 

  1. 2.2.ALICI

Adı/Soyadı/Unvan : ..........

Adres                     : .............

Telefon                  : ...........

E-Mail                   : .........

 

 1. TANIMLAR

 

SATICI                  :

ALICI’ya Ticari ve Mesleki Amaçlar Çerçevesinde Ürün Satışı Gerçekleştiren Tüzel Kişi

ALICI                    :

SATICI’nın www.lunaikinciel.com Adlı Web Sitesinden Ürün Satın Alan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

ÜRÜN                    :

ALICI’nın, SATICI’nın www.lunaikinciel.com Adlı Web Sitesinden Satın Aldığı Mal/Hizmet

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU                 :

 

 

ALICI’nın, SATICI’nın Satışa Sunduğu Ürünler Hakkında İlgili Mevzuat ve Yönetmelikler Çerçevesinde Bilgilendirildiği Form

 

KANUN                 :

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

YÖNETMELİK    :

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

 

SÖZLEŞME          :

SATICI ve ALICI Arasında Akdedilen Sözleşme

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.lunaikinciel.com adlı web  sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, SATICI’ya ait www.lunaikinciel.com web sitesi üzerinden almış olduğu ürüne ait açıklamalar, gerek sözleşme ve gerekse yine satıcının web sitesinde yer alan “Ön Bilgilendirme Formu”nda yer açıklamalar ve aşağıda belirtilen hususlar dâhil olmak üzere bu bilgileri ve açıklamaları okuyup anladığı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Satıcıya adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. Alıcının satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile,
 4. Ürün veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 5. Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, alıcılara yüklenen ilave maliyet,
 6. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 7. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 8. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 9. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, alıcının cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 10. Satıcının talebi üzerine, varsa alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 11. Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 12. Ürünün Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,
 13. Ürün/Hizmet'in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,
 14. Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
 15. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

 

  1. Sözleşme konusu ürün/hizmetin özellikleri SATICI’ya ait web sitesinde yer almaktadır.
  2. Satıcının sitesinde yer alan fiyatları satış fiyatları olup, SATICI’nın fiyatları değiştirme hakkı saklıdır.
  3. Ürün özellikleri ve fiyatı

              ...........

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. ALICI, www.lunaikinciel.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.
  2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  3. ALICI isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün/hizmetin teslim süresi 30 günlük süreyi aşabilir. Bu durumda ALICI’nın ürün/hizmetin 30 günlük süre içerisinde ürün/hizmet teslim edilmediği iddiası ile ürünü iade etme hakkı bulunmamaktadır.
  4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  7. Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatına ilişkin ayrıca bir hüküm yoksa teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
  8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
  9. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
  10. ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmeti değiştirmek istemesi halinde, yine ürün/hizmetin iadesine ilişkin masraflar ALICI’ya aittir.

 

 1. TESLİMAT

 

  1. ALICI tarafından internet üzerinden satın alınan ürün/hizmet ALICI’nın belirtmiş olduğu ( / İstanbul) adrese, ALICI ya da ALICI’nın göstereceği gerçek ya da tüzel kişiye ALICI adına teslim edilecektir.
  2. Sözleşmeye konu ürün/hizmetin; cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.lunaikinciel.com adlı web sitesindeki ürün/hizmet tanıtım sayfasında belirtilmiştir. ALICI, sözleşmenin kabulü ile bu konular hakkında bilgilendirildiğini peşinen kabul ve beyan etmiştir. SATICI’nın web sitesinde yer alan bilgiler iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

 1. TESLİMAT ŞARTLARI VE İFASI

 

ALICI’nın SATICI’nın www.lunaikinciel.com adresinde satın aldığı ürünlere ait teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICIYA aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve ürün bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ürün/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) günü içinde kargo ile teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 15 (On Beş) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 1. İADE PROSEDÜRÜ

 

  1. ALICI, cayma hakkını kullandığı durumlarda iş bu sözleşmeye konu ürünü kargo ödemesi kendisine ait olmak üzere kargo yolu ve faturanın aslı ile birlikte SATICI’ya ait yukarıda belirtilen adrese gönderecektir. Değiştirilecek ürünler; ambalajında, eksiksiz, kullanılmamış, yıkanmamış, satılabilir özelliğini kaybetmemiş kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle ve size ulaştığı şekilde tüm aksesuarları ile birlikte paketinde teslim edilmelidir. Fatura’nın iade dilmemesi durumunda iade ve değişim kabul edilmeyecektir.
  2. Değişim ve iade işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
  3. İade edilen ürün üzerinde, SATICI tarafından yapılacak inceleme sonucunda, ürün üzerinde sözleşmenin satışı dışında belirtilen veya ambalajında herhangi bir açılma, kırılma, tahrip, yırtılma veya ürünün kullanıldığının tespit edilmesi halinde iade ve değişim gerçekleşmeyecek olup, bedel iadesi yapılmayacaktır.
  4. ALICI’nın ödemeyi kredi kartı aracılığıyla taksitli veya tek seferde gerçekleştirmesi halinde, ürüne ait tutarın tamamı ürün SATICI’ya ulaştıktan ve ürünün kontrolü gerçekleştirildikten sonra 1 hafta içerisinde ödemenin yapıldığı kredi kartına tamamı tek seferde iade edilecektir.
  5. ALICI’nın havale, eft ya da kapıda ödeme yöntemiyle ödeme yapılmış olması halinde ürüne ait tutarın tamamı ürün SATICI’ya ulaştıktan itibaren 14 (On Dört) günü içerisinde ödemenin yapıldığı banka yoluyla yapılacaktır.
  6. Kargo bedeli iade edilmeyecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR

 

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  2. ALICI, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
  3. ALICI tarafından SATICI’ya verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI’nın kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  4. ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
  5. SATICI’nın web sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
  6. Kişisel Verilen Korunma İlişkin Detaylar SATICI’nın web sitesinde yer almakta olup, SATICI’nın web sitesi SLL Sertifika ile koruma altındadır. Kişisel verilere dışarıdan erişim güvenlik duvarı ile engellenmektedir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

  1. ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin kendisine tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak sözleşme konusu ürün/hizmeti iade edebilir.
  2. ALICI, cayma hakkını kullanmak için SATICI’ya e-mail ile bildirimde bulunması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’nın gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iade edilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (On Dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
  3. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde,
   1. ALICI, 10 (On) gün içerisinde sözleşme konusu ürün/hizmeti SATICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile geri gönderir,
   2. ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmeti SATICI’ya eksiksiz ve ambalajlı olarak iade etmekle mükelleftir,
   3. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
  4. ALICI, cayma hakkını kullanması durumunda iade edeceğini ürün/hizmeti, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile göndermelidir. Ürün/hizmetin iadesine ilişkin masraflar ALICI’ya aittir.
  5. ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketinin bulunmaması halinde ALICI, ürün/hizmeti herhangi bir kargo şirketi ile gönderebilecektir. Bu durumda ürün/hizmetin uğrayacağı hasarlardan SATICI sorumlu olmayıp, yine iadeye ilişkin masraflar ALICI’ya aittir. Bu halde, sözleşme konusu ürün/hizmet üzerinden meydana gelecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.
  6. ALICI, cayma hakkını Diş bu maddede belirtilen usul çerçevesinde kullanmadığı takdirde cayma hakkını kaybedecektir.
  7. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ile Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen ürün ve hizmetler cayma hakkı kapsamı dışındadır.

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 6. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen/edilecek nakdi değere kadar ALICI’nın Ürün veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.